Wycena ubezpieczenia
Oferty CUK
Udostępnij

PKO PTE

PKO Powszechne Towarzystwo Emerytalne - Spółka Akcyjna działa na rynku od 1998 roku. W całości należy do dobrze znanego, działającego już od ponad 100 lat banku PKO BP. Spółka została założona w celu zarządzania funduszami przyszłych emerytów, aby umożliwić zebranie kapitału w ramach zabezpieczenia emerytury, ponad to, co wypłacane będzie z ZUS-u i II filaru.

PKO PTE ma wiele do zaoferowania. Przykładowo jest to PKO DFE, czyli PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny, który jest ściśle połączony z IKZE - Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego. Dzięki długotrwałemu oszczędzaniu pieniędzy, zabezpieczasz swoją finansową przyszłość. Oprócz tego,  w ramach IKZE można uzyskać ulgę podatkową, której wysokość jest uzależniona zależy od wielkości wpłat w danym roku oraz skali podatkowej. Przykładowo, w 2020 roku klienci mogą liczyć nawet do ponad 2000 złotych ulgi podatkowej. Pieniądze można wpłacać w dogodnym terminie, a ich limity są corocznie z góry ustalane. Warto wspomnieć, że zgromadzone środki mogą być przekazane osobom uprawnionym w razie śmierci.

PKO DFE jest funduszem zrównoważonym, czyli takim, który łączy bezpieczne obligacje skarbowe i aktywa dające potencjalnie wyższe stopy zwrotu. Towarzystwo  elastycznie reaguje na zmiany koniunktury rynkowej, ale z myślą o bezpieczeństwie kapitału przyszłych emerytów. Misją PKO DFE jest zapewnienie członkom funduszy satysfakcji z wyników zarządzania powierzonymi oszczędnościami z troską o bezpieczeństwo oraz jednocześnie ciągłe doskonalenie jakości obsługi.