Informacje podstawowe
  • Rezerwacja tel.: 22 451 00 25
  • Kod imprezy: FTR 94392/132
  • Biuro podróży: Abdar
  • Cena za 1 os. 759 PLN
  • Rodzaj transportu: Autokar
  • Wyjazd z: Kraków
  • Początek: 2020-09-15
  • Koniec: 2020-09-19
  • Długość oferty: 4 dni
  • Śniadania
Rezerwacja imprezy
Udostępnij
Opis oferty
Kraj
UKRAINA
Program
Brak informacji
Program wycieczki
DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski wg. rozkładu jazdy, przejazd w kierunku granicy Polsko-Ukraińskiej. Nocny przejazd przez Ukrainę.
DZIEŃ 2
Przyjazd do KIJOWA, przejazd na zwiedzanie centrum miasta - Sobó r św. Włodzimierza - świątynia powstała na 900-lecie chrztu Rusi Kijowskiej, narodowa opera Ukrainy, Złota Brama - średniowieczna brama wjazdowa do kijowskiego gró du Jarosława, Sofia Kijowska - prawosławny monastyr z XI-wiecznym Soborem Sofijskim, w któ rym zachowały się niepowtarzalne mozaiki i freski autorstwa artystó w bizantyjskich i ruskich, Monastyr o Złotych Kopułach pod wezwaniem Michała Archanioła (Michajłowski Monastyr), Zjazd św. Andrzeja - jedna z najstarszych ulic Kijowa, przy któ rej znajdują się liczne galerie i kramy twó rcó w ludowych, Cerkiew św. Andrzeja (Andriejewska cerkiew) - wspaniała barokowa świątynia z zielonym dachem, Majdan Niezależności - głó wny plac miasta, Chreszczatyk - reprezentacyjna ulica miasta. Powró t do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie Kijowa w miniaturce (w parku położonym na brzegu Dniepru), przejazd do centrum miasta, zwiedzanie dzielnicy rządowej - gmach Parlamentu, gmach Werhownej Rady, pałac Mariinski, przejście piesze obok stadionu Dinamo. Dzielnica Padó ł z monasterem florowskim, Akademią Mohylańską, domem Piotra Wielkiego, fontanną Samsona, wzgó rzem Zamkowym (Kisieló wka), placem Kontraktowym z odbudowaną cerkwią Zaśnięcia Matki Bożej. Powró t do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie - Ławra Kijowsko – Peczerska, któ ra jest duchową kolebką Rusi, jedną z najwspanialszych atrakcji turystycznych Kijowa; spacer przez Ławrę dolną (cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego, cerkiew Narodzenia Bogurodzicy) pod monumentalny pomnik Matka-Ojczyzna o wysokości 62 m. Wyjazd powrotny w kierunku Polski.
DZIEŃ 5
Powró t do poszczegó lnych miast w godzinach porannych / popołudniowych. Powró t uzalezniony jest od czasu oczekiwania na granicy i sytuacji drogowej.
Terminy wycieczki
29.04-03.05.2020, 10-14.06.2020, 12-16.08.2020, 16-20.09.2020
Ważne informacje
1. Do przekroczenia granicy Ukraińskiej wymagany jest paszport ważny na okres nie mniej niż 3 miesiące. Osoby posiadające paszporty wydane przez inne kraje niż należące do UE zobowiązane są do sprawdzenia przepisó w wizowych oraz ewentualnego wyrobienia wizy. Bez ważnego dokumentu tożsamości uczestnik nie może wziąć udziału w imprezie.
2. Program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunkó w pogodowych oraz innych czynnikó w niezależnych od biura. Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektó w. Ceny biletó w wstępu mogą ulec zmianie o czym biuro będzie niezwłocznie informować.
3. Minimalna ilość uczestnikó w do realizacji wycieczki - 30 osó b. W przypadku nieuzbierania wymaganej minimalnej liczby uczestnikó w termin odwołania wycieczki to 7 dni przed terminem wyjazdu.
4. Wycieczka z intensywnym zwiedzaniem, niedostosowana do potrzeb osó b z ograniczoną sprawnością ruchową. Wymagania językowe - zwiedzanie Czarnobyla w zależności od liczebności grupy może odbywać się w języku angielskim. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich poleceń przewodnika oraz do wnikliwego zapoznania się z regulaminem wjazdu do strefy, któ ry zostanie przedstawiony przez przewodnika.
5. Potwierdzenia godzin wyjazdu można sprawdzić na 3 dni przed wycieczką nahttp://www.abdar.pl w Strefie Klienta.
Zakwaterowanie
Hotele lub pensjonaty **/*** standartu turystycznego.
Cena podstawowa zawiera zakwaterowanie w pokoju 2-3 osobowym. Przy rezerwacji dla dwó ch osó b automatycznie zostaje przydzielony pokó j 2-osobowy. W przypadku rezerwacji dla 3 osó b zostaje przydzielony pokó j 2-osobowy z dostawką (łó żko małżeńskie + łó żko dodatkowe - brak mozliwości 3 osobnych łó zek).
Osoby podró żujące samotnie mają do wyboru 2 opcję - w cenie podstawowej dokwaterowanie do pokoju 2 lub 3 osobowego z uczestnikami tej samej płci lub dopłatę do pokoju 1-osobowego - taka opcję należy zaznaczyć w formularzu rezerwayjnym.
<b>w ramach ceny zawarte są

- Przejazd autokarem lub busem; - Program turystyczny; - 2 noclegi (Kijó w lub okolice) ze śniadaniami w hotelach lub pensjonatach **/*** wg. standaryzacji krajó w pobytu
- Opiekę pilota-przewodnika; - Ubezpieczenie Signal Iduna Bezpieczne podró że Wariant podstawowy - Koszty leczenia 10 000 EUR, Następstwa nieszczęśliwych wypadkó w 15 000 PLN, Ubezpieczenie bagażu 1 000 PLN
- Turystyczny fundusz gwarancyjny
- VAT
- Gwarancję niezmienności ceny
<b>pozostałe wydatki</b>

dodatkowe opłaty związane z realizacją programu


- Obligatoryjne koszty związane z realizacją programu /Bilety wstępu do zwiedzanych obiektó w, komunikacja miejska, przewodnicy, opłaty lokalne i rezerwacyjne/ - 55 EUR
- Opłata za system tour guide (obowiązkowa) - 25 zł
Udostępnij