Lwów i Złota Podkowa 4 dni samolotem

Lwów, Ukraina
City break far fa-building
Informacje podstawowe
 • Rezerwacja tel.: 22 451 00 25
 • Kod imprezy: FTR 95648/87
 • Biuro podróży: PBP Olsztyn
 • Cena za 1 os. 1699 PLN
 • Teraz taniej, oszczędzasz 15%
 • Cena regularna za 1 os.: 1999 PLN
 • Rodzaj transportu: Samolot
 • Wylot z: Warszawa
 • Początek: 2020-06-10
 • Koniec: 2020-06-13
 • Długość oferty: 3 dni
 • Śniadania i obiadokolacje
Rezerwacja imprezy
Udostępnij
Opis oferty
Kraj
UKRAINA
Program
Brak informacji
Trasa zagraniczna
Ok. Lwowa (3) – Olesko – Podhorce – Złoczó w
Dzień 1
Zbió rka uczestnikó w na lotnisku. Wylot do Lwowa (bezpośredni lot trwa ok. 1 godz.). Transfer do hotelu. Obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg.
Dzień 2
Śniadanie. Zwiedzanie Lwowa – katedra św. Jura, Opera Lwowska, Stare Miasto (katedra łacińska, kaplica Boimó w, Rynek, katedra ormiańska, kośció ł dominikanó w, arsenał kró lewski, cerkiew Wołoska, arsenał miejski, plac Mickiewicza). Obiadokolacja. Czas wolny. Dla chętnych nocna wycieczka Lwó w by night (płatne dodatkowo). Powró t do hotelu, nocleg. Trasa ok. 50 km.
Dzień 3
Śniadanie. Wyjazd do Złotej Podkowy – zwiedzanie miejscowości Olesko (zamek i miejsce urodzenia kró la Jana III Sobieskiego), Podhorce (zamek Koniecpolskich, Rzewuskich i Sanguszkó w) i Złoczó w (Pałac Wielki i Chiński w kompleksie zamkowym Jana III Sobieskiego). Powró t do Lwowa. Regionalna kolacja z degustacją lokalnych trunkó w. Powró t do hotelu, nocleg. Trasa ok. 180 km.
Dzień 4
Śniadanie. Dalszy ciąg zwiedzania Lwowa – Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich. Wylot do kraju. Lądowanie w Warszawie w godzinach popołudniowych.
Całość trasy
Ok. 200 km.
Program imprezy jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Cena imprezy obejmuje
• przelot samolotem rejsowym Warszawa-Lwó w-Warszawa (czas przelotu ok. 1 godz. w jedną stronę)
• opłaty lotniskowe i paliwowe
• bagaż podręczny do 7 kg
• 3 noclegi w hotelu**+/*** w pokojach 2-3-osobowych z łazienką
• 3 śniadania i 2 obiadokolacje
• ubezpieczenie Signal Iduna (KL 20.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 1.000 zł)
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Dodatkowo płatne
• pakiet na realizację programu 110 EUR płatne obligatoryjnie pilotowi wycieczki (bilety wstępu oraz ich rezerwacje do zwiedzanych obiektó w, usługi lokalnych przewodnikó w, transfery i transport podczas zwiedzania, opłaty administracyjne, usługi pilota/lokalnego rezydenta, zestaw słuchawkowy Tour Guide)
• nocna wycieczka Lwó w by night 10 EUR (fakultatywnie, wymagane minimum 10 osó b)
Dopłaty opcjonalne
• dopłata do pokoju 1-osobowego 330 zł
• bagaż rejestrowany do 20 kg 240 zł
Ważne informacje
1. Podró żni obowiązkowo muszą posiadać ważny paszport! Dotyczy ró wnież osó b niepełnoletnich!
2. Wycieczka zostanie zrealizowana przy minimum 16 osobach zgłoszonych. Przy mniejszej ilości osó b program zwiedzania będzie realizowany razem z grupą autokarową.
3. Wycieczka może zostać anulowana 7 dni przed rozpoczęciem z powodu nieosiągnięcia zakładanego minimum grupy.
4. Wycieczka będzie realizowana na miejscu w zależności od ilości uczestnikó w w grupie autokarem lub busem.
5. Godziny przelotó w mogą ulec zmianie.
6. Pakiet do realizacji programu (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektó w, usługi przewodnickie, bilety komunikacji miejskiej, opłaty administracyjne, transfery, koszty zestawu słuchawkowego Tour Guide i inne) nie jest ujęty w cenie imprezy wyrażonej w PLN. Cena pakietu do realizacji programu podana jest przy opisie wycieczki i jest ściśle związana w ilością uczestnikó w na wycieczce. Obligatoryjny koszt pakietu jest kalkulowany przy grupie 40 osó b. Cena pakietu może być podwyższona ze względu na mniejszą ilość osó b w grupie i zostanie podana do wiadomości Podró żnym przed wycieczką. Powyższa zmiana nie upoważnia Klienta do rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce. Obligatoryjny pakiet do realizacji programu nie podlega rozliczeniu.
7. Osoby podró żujące samotnie, któ re nie chcą dopłacać do pokoju 1– osobowego, będą dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2– osobowym. W przypadku braku drugiej osoby na dokwaterowanie Podró żny będzie zobligowany do zapłaty połowy stawki dopłaty do pokoju 1– osobowego.
8. W cenie podstawowej oraz przy dopłacie do obiadokolacji PBPO zapewnia realizację posiłkó w zgodnie z ofertą, natomiast nie gwarantuje realizacji diet specjalistycznych i eliminacyjnych (np. dieta bezglutenowa, dieta wegańska i inne).
9. Ww. wycieczka nie jest przystosowana dla osó b o ograniczonej sprawności ruchowej.
10. Zdjęcia na stronie internetowej oraz w programach wyjazdó w są przykładowe i przedstawiają ogó lny obraz, nie są natomiast dokładnym odzwierciedleniem zwiedzanych miejsc.
Udostępnij