Polska - Bieszczady dla aktywnych

Wyc. objazdowe, Polska
Wycieczki objazdowe fas fa-route purple
Informacje podstawowe
  • Rezerwacja tel.: 717 24 24 24
  • Kod imprezy: FTR 107660/27
  • Biuro podróży: Almatur
  • Cena za 1 os. 949 PLN
  • Rodzaj transportu: Autokar
  • Wyjazd z: Katowice
  • Długość oferty: 3 dni
  • Śniadanie
Rezerwacja imprezy
Udostępnij
Opis oferty
Polska - Bieszczady dla aktywnych
Kraj
POLSKA
Opis
Sanok - Zalew Soliński - Wielka Obwodnica Bieszczadzka - Połoniny Bieszczadzkie - Komańcza - Krosno
Program
Dzień 1 :
Wyjazd z poszczegó lnych miast według rozkładu jazdy. Przejazd do Sanoka. Zwiedzimy tutaj Muzeum Budownictwa Ludowego, gdzie opró cz dawnych zabudowań wiejskich zobaczyć można obiekty historyczne związane z podkarpackim przemysłem naftowym a także kolekcję ikon. Dawny wygląd podkarpackich miasteczek odtwarza „ Miasteczko galicyjskie” , w któ rym odwiedzić można odtworzone wnętrza warsztató w rzemieślniczych i sklepó w. Następnie przejazd nad Zalew Soliński – największy sztuczny zbiornik wodny w Polsce. Przejazd do hotelu w pobliżu zalewu. Kolacja, nocleg.
Dzień 2 :
Po śniadaniu wycieczka autokarem wzdłuż Wielkiej Obwodnicy Bieszczadzkiej. Droga ta, zbudowana w latach 60 XX w. łączy ze sobą głó wne centra bieszczadzkiej turystyki gó rskiej – Lutowiska, Ustrzyki Gó rne, Wetlinę i Cisną. Bieszczady są niesamowitym regionem i według wielu opinii najpiękniejszymi gó rami w Polsce, co będziemy mogli stwierdzić podczas pieszej wycieczki gó rskiej na największą atrakcję przyrodniczą Bieszczad - połoniny bieszczadzkie czyli łąki wysokogó rskie. Szczegó lnie wiosną i jesienią wędrowanie odkrytymi grzbietami z rozległymi widokami dostarcza wielu wspaniałych wrażeń. Trasa wędró wki jest dość łatwa, ale po deszczu może być śliska, więc trzeba być ostrożnym i mieć odpowiednie obuwie (przewyższenie ok. 500 m); czas przejścia ok. 3 – 5 godz. W Cisnej przerwa na posiłek, któ ry można zjeść np. w „ kultowej” gospodzie Siekierezada. Powró t do hotelu na pó źną kolację i nocleg.
Dzień 3 :
Dzień rozpoczniemy od przejażdżki słynną bieszczadzką wąskotorową kolejką leśną tzw. „ bieszczadzką ciuchcią” , służącą dawniej do przewozu drewna. Następnie przejdziemy spacerem po wzgó rzach wokó ł Komańczy odwiedzając między innymi dwie tamtejsze cerkwie – grekokatolicką i prawosławną oraz słynny klasztor Nazaretanek, w któ rym w latach 1955-56 internowany był prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński. Trasa wędró wki łatwa, (przewyższenie ok. 150 m); czas przejścia ok. 3 – 4 godz. Powró t do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 4 :
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Krosna, gdzie będzie okazja do zobaczenia procesu produkcji słynnych krośnieńskich wyrobó w szklanych w Centrum Dziedzictwa Szkła. Czas wolny na lunch. Wczesnym popołudniem wyjazd w drogę powrotną.
Program fakultatywny
- Park Gwiezdnego Nieba „ Bieszczady” – ok. 95 zł (minimum 20 os.)
Świadczenia
Brak informacji
Zakwaterowanie
3 noclegi w hotelu lub pensjonacie o standardzie **/*** w okolicy Polańczyka. Funkcjonalnie wyposażone pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie
3 śniadania, 3 obiadokolacje dodatkowo płatne.
Transport
Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD, barkiem.
Ubezpieczenie
Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota
Uwagi praktyczne
Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodnikó w) są dzielone na wszystkich uczestnikó w. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych. W przypadku warunkó w atmosferycznych uniemożliwiających wyjście w gó ry zostanie zrealizowany program zastępczy (zwiedzanie atrakcji turystycznych w pobliżu Pętli Bieszczadzkiej). Prosimy o zabranie odpowiedniego obuwia i ubrania na gó rskie wędró wki. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdó w z Katowic, Krakowa, Tarnowa i Rzeszowa. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Katowice - Sanok (ok. 300 km) - ok. 5 godz.
Informacja o cenie:
Cena nie obejmuje
- kosztó w realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektó w, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni. Koszt – ok. 195 zł.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł.
Udostępnij