Polska, Litwa - Augustowskie noce

Wyc. objazdowe, Polska
Wycieczki objazdowe fas fa-route purple
Informacje podstawowe
  • Rezerwacja tel.: 717 24 24 24
  • Kod imprezy: FTR 96293/27
  • Biuro podróży: Almatur
  • Cena za 1 os. 999 PLN
  • Rodzaj transportu: Autokar
  • Wyjazd z: Warszawa
  • Długość oferty: 3 dni
  • Śniadanie i obiadokolacje
Rezerwacja imprezy
Udostępnij
Opis oferty
Polska, Litwa - Augustowskie noce
Kraj
POLSKA_LITWA
Opis
Augustów - miasto otoczone jeziorami - rejs katamaranem do Doliny Rospudy - malownicze Troki - Barokowe Wilno - Mazurskie Tężnie Solankowe - Gołdap - Czarna Hańcza - Suwałki - "polski biegun zimna" - Klasztor Kamedułów w Wigrach
Program
Dzień 1 :
Wyjazd według rozkładu jazdy. Przejazd do Augustowa, miasta otoczonego dziewięcioma jeziorami. Dla chętnych rejs do Doliny Rospudy. Popłyniemy rzeką Nettą, przez jeziora Necko i Rospuda, ze słynnym pó łwyspem Goła Zośka, wśró d dziewiczej przyrody, aż do Doliny Rospudy. Tutejszy krajobraz chroniony jest ze względu na występowanie rzadkich gatunkó w roślin i zwierząt. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 2 :
Wczesne śniadanie i wyjazd w stronę Litwy. Przejazd do Trok. Zwiedzanie malowniczo położonego na wysepce zamku, mającego opinię najbardziej urokliwego w krajach bałtyckich. Dla osó b chętnych możliwość spró bowania „ kibinó w” - tradycyjnej potrawy kuchni karaimskiej. Następnie przejazd i zwiedzanie z przewodnikiem Wilna, miasta określanego mianem stolicy polskiego romantyzmu. Mieszkali tu m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Czesław Miłosz, Stanisław Moniuszko czy Jó zef Piłsudski. Spacer po starym mieście: Plac Katedralny z dzwonnicą i katedrą św. Stanisława, Ostra Brama z cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Zobaczymy ró wnież zaułek gotycki z kościołem św. Anny i pomnikiem Mickiewicza. Następnie odwiedzimy wnętrza barokowego kościoła p.w. św. Piotra i Pawła. Dla chętnych możliwość wykupienia regionalnej kolacji. Powró t do hotelu, nocleg.
Dzień 3 :
Po śniadaniu udamy się do miejscowości Stańczyki i wejdziemy na zabytkowe mosty kolejowe, nieczynnej linii łączącej Mazury z Suwalszczyzną. Mosty w Stańczykach to największa atrakcja turystyczna Puszczy Rominckiej. Zostały one zaprojektowane przez włoskich architektó w i swoim wyglądem nawiązują do rzymskich akweduktó w, dlatego też ten zabytek techniki nazywany jest „ Akweduktami Pó łnocy”. Następnym punktem programu będzie Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą – łąka z naniesionymi przez lodowiec głazami (na tym terenie w 1972 roku utworzono Rezerwat Geologiczno – Krajobrazowy) oraz Jezioro Hańcza, któ re jest najgłębszym jeziorem w Polsce – jego maksymalna głębokość sięga 106 metró w. Pó źniej dojedziemy do Wigier – wsi położonej na brzegu jeziora Wigry, u podnó ża wzgó rza Klasztoru Kamedułó w, któ ry zwiedzimy. Niegdyś należał on do najbogatszych w Europie. Fundatorem był Jan III Kazimierz Waza, któ ry wywiązując się ze ślubó w kró lewskich nakazał codzienne modlitwy o oddalenie wszystkich nieszczęść od kraju. Odwiedzimy także Muzeum Wigier w Starym Folwarku będące największą atrakcją Suwalszczyzny. Powró t do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 4 :
Po śniadaniu, wykwaterowanie i wyjazd w drogę powrotną.
Program fakultatywny
- rejs do Doliny Rospudy ok. 45 zł, - lunch w Trokach ok. 10 EUR, - regionalna kolacja na Litwie ok. 25 EUR.
Świadczenia
Brak informacji
Zakwaterowanie
3 noclegi w hotelach o standardzie **/*** w okolicy Augustowa. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie
3 śniadania w formie bufetu, 2 kolacje serwowane, 1 regionalna kolacja na Litwie (dodatkowo płatna).
Transport
Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD, barkiem.
Ubezpieczenie
Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.
Uwagi praktyczne
Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodnikó w) są dzielone na wszystkich uczestnikó w. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Przekroczenie granic na podstawie ważnego dowodu osobistego (dotyczy obywateli UE) lub paszportu.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdu z Warszawy. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Katowice - Augustó w (ok. 560 km) - ok. 10 godz.
Informacja o cenie:
Cena nie obejmuje
- kosztó w realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektó w, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 150 zł + ok. 15 EUR.
- programu fakultatywnego.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł.
Udostępnij