Polska, Niemcy - Urokliwy Szprewald

Wyc. objazdowe, Polska
Wycieczki objazdowe fas fa-route purple
Informacje podstawowe
  • Rezerwacja tel.: 717 24 24 24
  • Kod imprezy: FTR 96396/27
  • Biuro podróży: Almatur
  • Cena za 1 os. 839 PLN
  • Rodzaj transportu: Autokar
  • Wyjazd z: Wrocław
  • Długość oferty: 2 dni
  • Śniadanie
Rezerwacja imprezy
Udostępnij
Opis oferty
Polska, Niemcy - Urokliwy Szprewald
Kraj
POLSKA_NIEMCY
Opis
Skarby UNESCO: Kościół Pokoju w Jaworze - W krainie księcia Pücklera - Park Mużakowski - Niemiecka Wenecja - Szprewald - Ogród Różany w Forst - Bolesławiecka ceramika
Program
Dzień 1 :
Wyjazd z poszczegó lnych miast według rozkładu jazdy. Przyjazd do Jawora, zwiedzanie Kościoła Pokoju wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przejazd na zwiedzanie Parku Mużakowskiego (Park Muskau). Założony w pierwszej połowie XIX w. park zaliczany jest do najwybitniejszych założeń europejskiej sztuki ogrodowej. Spacer trasą turystyczną po parku stanowi znakomitą możliwość zapoznania się z całością założenia, uznanego w 2004 roku za dobro Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja*, nocleg.
Dzień 2 :
Śniadanie. Przejazd do Forst – wizyta w Ogrodzie Ró żanym, założonym ponad 100 lat temu. Na całkowitej powierzchni 16 hektaró w rośnie ponad 800 gatunkó w ró ż na dziesięciu tysiącach krzewó w ró żanych. Mnogość roślin drzewiastych, jasna zieleń rozległych obszaró w trawiastych, jak ró wnież szacowny, godny zobaczenia drzewostan z gajem rododendronó w, stwarzają w tym parku wyjątkową atmosferę. Przejazd na zwiedzanie kompleksu parkowo pałacowego w Branitz, posiadającego oryginalne, historyczne wyposażenie, któ re wprowadzi nas w atmosferę świata i czasó w księcia Pü cklera. Po południu niezapomniana przejażdżka łodzią kanałami Szprewy. Wspaniałe widoki, bezpośredni kontakt z przyrodą – mnó stwo ptakó w wodnych i ciekawych roślin (możliwość zakupienia szprewaldzkich ogó rkó w i oleju lnianego). Powró t do hotelu, kolacja*, nocleg.
Dzień 3 :
Śniadanie. Przejazd do Żagania, według legendy założonego ok. 700 r. przez có rkę Wandy – księżniczkę Żagannę. Podczas spaceru zobaczymy m.in. Dom Wdowi, ratusz, kamieniczki w rynku, Pałac Książęcy, któ ry gościł m.in. kró ló w pruskich - Wilhelma I oraz Wilhelma IV, Honoriusza Balzaka, Ferenca Liszta czy Bożenę Nemcovą. Następnie zwiedzimy zespó ł poaugustiański: kośció ł pw. Wniebowzięcia NMP, konwikt, spichlerz oraz klasztor z wspaniale zachowaną biblioteką z tzw. sklepieniem szeptanym. Przejazd do Bolesławca, zwiedzanie (z możliwością zakupó w) słynnej na całym świecie, ze swych wyrobó w ceramicznych, Manufaktury Bolesławieckiej. Wyjazd w drogę powrotną.
Świadczenia
Brak informacji
Zakwaterowanie
2 noclegi w hotelu o standardzie **/*** w okolicy Żar lub Żagania. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie
2 śniadania. *Możliwość dokupienia pakietu 2 obiadokolacji w cenie 100 zł/os.
Transport
Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i barkiem lub mikrobus z klimatyzacją.
Ubezpieczenie
Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.
Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Uwagi praktyczne
Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę są dzielone na wszystkich uczestnikó w. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowó d osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdó w z Katowic, Gliwic, Opola i Wrocławia. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Katowice – Jawor (ok. 300 km) – ok. 5 godzin.
Informacja o cenie:
Cena nie obejmuje
- kosztó w realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektó w, przewodnicy lokalni, opłaty lokalne, Tour Guide - ok. 40 EUR i 70 zł, - obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł, - obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł.
Udostępnij