Informacje podstawowe
  • Rezerwacja tel.: 717 24 24 24
  • Kod imprezy: FTR 96292/27
  • Biuro podróży: Almatur
  • Cena za 1 os. 749 PLN
  • Teraz taniej, oszczędzasz 1%
  • Cena regularna za 1 os.: 753 PLN
  • Rodzaj transportu: Autokar
  • Wyjazd z: Warszawa
  • Długość oferty: 3 dni
  • Śniadanie
Rezerwacja imprezy
Udostępnij
Opis oferty
Polska - Podlasia czar
Kraj
POLSKA
Opis
Barokowy Tykocin - Białystok - Muzeum Ziemi Sokólskiej w Sokółce - Kruszyniany - stolica polskich Tatarów - Hajnówka - stolica Puszczy Białowieskiej - rezerwat Białowieży - "Góra Krzyży" w Grabarce - Drohiczyn - rodzinne miasto Daniela Olbrychskiego
Program
Dzień 1 :
Wyjazd z poszczegó lnych miast według rozkładu jazdy. Przejazd do Tykocina – miasta zwanego „ perłą baroku”. Jego długą i bogatą historię odzwierciedlają liczne zabytki, a już sam układ Urbanistyczny jest ciekawą atrakcją – przypomina charakterystyczny układ żydowskiego miasteczka. Znajduje się tu jedna z największych i najlepiej zachowanych synagog w Polsce. W dawnej Rzeczypospolitej gmina żydowska w Tykocinie była najbogatszą po krakowskiej. Spacer zabytkowymi, brukowanymi uliczkami, wzdłuż któ rych ciągną się drewniane domki, na klimatyczny rynek głó wny, o trapezowatym kształcie i barokowym stylu. Przejazd do Ostoi Żubra Białowieskiego w Kiermusach – kró tki spacer. Przejazd do hotelu w okolicy Białegostoku na nocleg.
Dzień 2 :
Po śniadaniu udamy się do Sokó łki, gdzie w Muzeum Ziemi Sokó lskiej zapoznamy się z kolekcją eksponató w tatarskich i historią tej narodowości w Polsce. Wstąpimy też do kościoła św. Antoniego, gdzie w 2008 r. miał miejsce słynny „ cud sokó lski”. Pó źniej zawitamy do Kruszynian - stolicy polskich Tataró w. Tu znajdziemy najwięcej śladó w tradycji tatarskich. Kruszyniany to wieś - legenda, o ciekawej architekturze drewnianej z aurą Orientu i najstarsze w Polsce skupisko wyznawcó w islamu, wywodzących się z pierwszych Tataró w osadzonych tutaj przez Jana III Sobieskiego ponad 300 lat temu. Poczujemy niepowtarzalną atmosferę kresó w dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodó w – pełną tolerancji, zrozumienia i akceptacji ró żnorodności. Następnie przejedziemy do urokliwego, otoczonego Puszczą Knyszyńską zabytkowego Supraśla. Tu poczujemy prawdziwy klimat i specyfikę Podlasia. Zwiedzimy Muzeum Ikon lub Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Czas wolny – możliwość indywidualnej degustacji regionalnych potraw. Pó źnym popołudniem powró cimy do Białegostoku - stolicy Podlasia, gdzie zobaczymy m.in. pałac Branickich, Rynek Tadeusza Kościuszki z Ratuszem oraz Kośció ł Farny. Kró tki czas wolny. Powró t do hotelu, nocleg.
Dzień 3 :
Po śniadaniu wyjazd do Hajnó wki, stolicy Puszczy Białowieskiej - najstarszego pierwotnego lasu nizinnego, jedynego na naszym kontynencie zachowanego w stanie niemal nietkniętym od XIII wieku. W puszczy żyje największa populacja wolnego żubra na świecie. W Hajnó wce zajrzymy do Soboru Świętej Tró jcy, dwupoziomowej cerkwi z wieżą sięgającą 50 metró w i wnętrzem pokrytym polichromiami nawiązującymi do wzoró w dawnego malarstwa bizantyjskiego. Następnie udamy się do Białowieży, gdzie zobaczymy najciekawsze zabytki oraz osobliwości przyrodnicze: cerkiew św. Mikołaja Cudotwó rcy z ceramiczny ikonostasem, carski dworzec kolejowy Białowieża Towarowa – obecnie restauracja, Muzeum Przyrodniczo - Leśne Białowieskiego Parku Narodowego z najnowocześniejszą w Polsce ekspozycją przyrody. Czas wolny, a następnie spacer po rezerwacie. Przejazd do hotelu w okolicy Hajnó wki lub Białowieży. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
Dzień 4 :
Po śniadaniu przejazd w okolice Siemiatycz, do Grabarki. Święta Gó ra Grabarka, to najważniejsze sanktuarium prawosławne w Polsce. Corocznie przyjeżdżają tu tysiące pielgrzymó w niosąc ze sobą krzyże wotywne, któ re pozostawiają na wzgó rzu wokó ł cerkwi. Stało się to tradycją i liczba krzyży nieustannie rośnie, prawdopodobnie przekroczyła już 10 tysięcy, dlatego to miejsce nazywane jest także „ gó rą krzyży”. Przejazd do pięknie położonego nad Bugiem Drohiczyna, rodzinnego miasta Daniela Olbrychskiego. Spacer po mieście i podziwianie malowniczego przełomu rzeki z Gó ry Zamkowej. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do wybranego miasta.
Świadczenia
Brak informacji
Zakwaterowanie
3 noclegi w hotelach o standardzie**/***: 2 noclegi w Białymstoku lub okolicy, 1 w okolicy Hajnó wki/Białowieży. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie
3 śniadania, 3 obiadokolacje dodatkowo płatne.
Transport
Autokar z klimatyzacją, DVD, video i barkiem.
Ubezpieczenie
Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.
Uwagi praktyczne
Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodnikó w) są dzielone na wszystkich uczestnikó w. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdu z Warszawy. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Warszawa - Tykocin (ok. 180 km) - ok. 3 godz.
Wchodząc do świątyń prawosławnych i muzułmańskich należy zadbać o odpowiedni stró j (długie spodnie i spó dnice, zakryte ramiona).
Informacja o cenie:
Cena nie obejmuje
- kosztó w realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektó w, oplaty lokalne i przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 220 zł.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł.
Udostępnij