Złota Praga - wycieczka jednodniowa

Praga, Czechy
City break far fa-building
Informacje podstawowe
  • Rezerwacja tel.: 22 451 00 25
  • Kod imprezy: FTR 75749/132
  • Biuro podróży: Abdar
  • Cena za 1 os. 198 PLN
  • Rodzaj transportu: Autokar
  • Wyjazd z: Katowice
  • Długość oferty: 2 dni
  • Bez wyżywienia
Rezerwacja imprezy
Udostępnij
Opis oferty
Kraj
CZECHY
Program
Brak informacji
Program wycieczki
DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski wg. rozkładu jazdy, przejazd w kierunku Czech.
DZIEŃ 2
Przyjazd do PRAGI w godzinach porannych, spacer po mieście rozpoczniemy od Klasztoru na Strachovie, następnie Hradczany - Loreta, Nowy Świat, zabudowa pałacowa, Hrad - Katedra św. Wita, Zamek, Złota Uliczka (dodatkowo płatne bilety wstępu). Mała Strana - Pałac Waldsteina, Kośció ł św. Mikołaja, Rynek Małostrański, Most Karola. Spacer po dawnej żydowskiej dzielnicy Josefov, gdzie zobaczymy zachowane synagogi (m.in. Wysoka, Klausa, Hiszpańska). Następnie udamy się na stare miasto gdzie zobaczymy m.in Rynek, ratusz z zegarem Orloy, Pomnik Husa, Kośció ł Matki Boskiej przed Tynem, ul. Celetna, Brama Prochowa, secesyjny Dom Miejski, Karolineum. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
DZIEŃ 3
Przyjazd do poszczegó lnych miast w godzinach nocnych. Godzina powrotu może ulec zmianie ze względu na sytuację drogową.
13.06.2020 w Pradze odbywa się Noc Muzeó w. Praska Noc Muzeó w jest najistotniejszym elementem Festiwalu Nocy Muzealnych. Wybrane galerie i muzea otwierają swe podwoje dla gości także nocą. Na Państwa czekają koncerty, przedstawienia, pokazy, degustacje oraz prezentacje unikatowych zbioró w. Podczas nocy muzeó w większość muzeó w otwiera swoje wystawy w godzinach 18-01 dla zwiedzających zupełnie za darmo lub za symboliczne 10 KCZ. Aby ułatwić poruszanie się pomiędzy muzeami rozsianymi w całym mieście uruchamiane są specjalne linie tramwajowe i autobusowe. Wyjazd powrotny w godzinach pó źnowieczornych. Podczas nocy muzeó w klienci indywidualnie zwiedzają muzea - pilot przez rozpoczęciem rozdaje informatory oraz podaje lokalizacje muzeó w oraz wyznacza miejsce oraz godziny swoich dyżuró w, w trakcie któ rych służy pomocą w dotarciu do obiektó w.
17.10.2020 w Pradze odbywa się Festiwal Światła. Najważniejsze zabytki Pragi zostaną oświetlone przez prezentacje audiowizualne Miejscowi i zagraniczni artyści przedstawią na ulicach miasta głó wne trendy nowych technologii oświetleniowych i nowoczesny design.
Terminy wycieczki
27-29.03.2020, 03-05.04.2020, 29-31.05.2020, 12-14.06.2020, 10-12.07.2020, 28-30.08.2020, 18-20.09.2020, 16-18.10.2020
Uwagi praktyczne
Brak informacji
Ważne informacje
1. Do poruszania się po krajach należących do UE potrzebny jest dokument podró ży - dowó d osobisty lub paszport. Prosimy pamiętać o paszporcie dla dzieci. Bez ważnego dokumentu tożsamości uczestnik nie może wziąć udziału w imprezie.
2. Program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunkó w pogodowych oraz innych czynnikó w niezależnych od biura. Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektó w. Ceny biletó w wstępu mogą ulec zmianie o czym biuro będzie niezwłocznie informować.
3. Minimalna ilość uczestnikó w do realizacji wycieczki - 30 osó b. W przypadku nieuzbierania wymaganej minimalnej liczby uczestnikó w termin odwołania wycieczki to 7 dni przed terminem wyjazdu.
4. Wycieczka z intensywnym zwiedzaniem, niedostosowana do potrzeb osó b z ograniczoną sprawnością ruchową. Wymagania językowe - brak.
5. Potwierdzenia godzin wyjazdu można sprawdzić na 3 dni przed wycieczką nahttp://www.abdar.pl w Strefie Klienta.
6. Wycieczka jednodniowa bez noclegu.
<b>w ramach ceny zawarte są

- Przejazd autokarem lub busem klasy turystycznej; - Program turystyczny; - Opiekę pilota; - Ubezpieczenie Signal Iduna Bezpieczne podró że Wariant podstawowy Koszty leczenia 10 000 EUR, Następstwa nieszczęśliwych wypadkó w 15 000 PLN, Ubezpieczenie bagażu 1 000 PLN; - Turystyczny fundusz gwarancyjny; - VAT
- Gwarancję niezmienności ceny
- Dzieci do 12 lat - zniżka 10%
<b>pozostałe wydatki</b>

dodatkowe opłaty związane z realizacją programu /ceny za jedną osobę/


- Koszty związane z realizacją programu /bilety wstępu do zwiedzanych obiektó w + rejs/ - 550 KC
- Opłata za system tour guide (obowiązkowa) - 15 zł
Udostępnij