Podróż z Polski do Niemiec - COVID-19

Autokar do niemiec
Transport publiczny - Shutterstock

Podróżowanie z Polski do Niemiec jest możliwe, ale przed wyjazdem należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi pandemii COVID-19.

Przynajmniej do 14.02.2021 roku władze polskie i niemieckie zachęcają do unikania podróży zagranicznych. Przy wjeździe z Polski do Niemiec władze niemieckie nie prowadzą regularnej kontroli granicznej. Mają one charakter wyrywkowy. Jednakże przed wyjazdem należy wypełnić specjalną cyfrową deklarację wjazdu, dostępną na stronie https://www.einreiseanmeldung.de

 


Zgłoszenie wjazdu do Niemiec nie dotyczy osób, które:

 • przejeżdżają przez Niemcy w tranzycie;
 • przejeżdżały przez obszar podwyższonego ryzyka i nie miały tam postoju;
 • podróżują w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin; 
 • przewożą zawodowo ludzi, towary lub dobra (tj. kierowców zawodowych oraz pracowników firm transportowych).

Wszystkie pozostałe osoby mają obowiązek elektronicznej rejestracji swojego wjazdu na teren Niemiec, włączając osoby zwolnione z kwarantanny na podstawie przepisów krajów związkowych. Dzięki temu urząd do spraw zdrowia będzie miał możliwość kontaktu i sprawdzenia wszystkich, którzy wjechali na teren Niemiec.

Co najmniej do 14 lutego 2021 roku należy ograniczyć podróżowanie do minimum. Każdy land posiada indywidulane przepisy związane z pandemią. W interesie podróżującego jest zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem podróży.  Trzeba liczyć się z obowiązkiem odbycia 10 - dniowej kwarantanny oraz wykonania testu na obecność koronawirusa. 
 

Wjazd z terenu UE, strefy Schengen i krajów trzecich na tzw. liście pozytywnej nie wymaga posiadania ważnego powodu. Obecnie podróżujący przyjeżdzający z obszaru podwyższonego ryzyka muszą liczyć się z obowiązkiem dokonania zgłoszenia wjazdu, wykonania testu na koronawirusa oraz poddania się 10 – dniowej kwarantannie. Należy pamiętać, że taki test może być wykonany nie wcześniej niż 48 h przed wjazdem do Niemiec bądź niezwłocznie po wjeździe. Jeżeli pasażer zdecyduje się na wykonanie testu w Niemczech, to jego wynik musi być uzyskany nie później niż 48 h po wjeździe do Niemiec. Z obowiązku zwolnione są dzieci do 6 roku życia. Jednocześnie należy być szczególnie uczulonym na to, że poszczególne landy mogą wprowadzić indywidualne obostrzenia dotyczące czasu, w jakim należy wykonać test. W przypadku kontroli granicznej przy wjeździe do Niemiec z obszaru ryzyka, funkcjonariusz graniczny może wymagać potwierdzenia dokonania zgłoszenia wjazdu.

Wjazd do Niemiec spoza terenu Unii Europejskiej, strefy Schengen oraz krajów trzecich (nie dotyczy krajów na tzw. liście pozytywnej) wymaga posiadania ważnego powodu (odwiedziny najbliższej rodziny, powrót do stałego miejsca zamieszkania). Funkcjonariusz graniczny może wymagać dokumentów potwierdzających ważny powód wjazdu do Niemiec.

Obecnie w Niemczech wyróżniane są trzy obszary ryzyka:

 • obszar podwyższonego ryzyka;
 • obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń;
 • obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa.

Wjazd do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka:

 1. Zgłoszenie wjazdu na stronie www.einreiseanmeldung.de;
 2. Wykonanie testu najwcześniej 48h przed wjazdem lub bezpośrednio po przyjeździe;
 3. Odbycie 10-dniowej kwarantanny. 

Wjazd do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka związanego z dużą liczbą zakażeń lub z mutacjami wirusa (obszary o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacją wirusa na 18.01.2021 roku to Wielka Brytania, Irlandia,RPA, Brazylia):

 1. Zgłoszenie wjazdu na stronie www.einreiseanmeldung.de;
 2. Wykonanie testu najwcześniej 48h przed wjazdem;
 3. Odbycie 10-dniowej kwarantanny. 

Ważną informacją jest to, które testy spełniają aktualne wymogi Instytutu Roberta Kocha. Należą do nich następujące testy:

 • PCR, 
 • LAMP, 
 • TMA 
 • szybkie testy antygenowe.

Szybkie testy antygenowe muszą jednak spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. 
Negatywny wynik testu należy zachować przez minimum 10 dni od wjazdu do Niemiec. W przypadku wezwania urzędu ds. zdrowia, należy okazać negatywny wynik. Wynik testu musi być w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Testy wykonane w Polsce i przetłumaczone są uznawane. 

Jeżeli chodzi o ruch przygraniczny to tutaj też należy liczyć się z ograniczeniami. Przy wjeździe na teren trzech krajów związkowych: Brandenburgii, Meklemburgii - Pomorza Przedniego oraz Saksonii konieczne będzie odbycie 10-dniowej kwarantanny. Wjazd do Saksonii bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego jest możliwy tylko w przypadku posiadania ważnego powodu i jest ograniczony do 12 godzin (za ważny powód wjazdu nie są uznawane zakupy, prywatny udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych lub spędzanie wolnego czasu). 

Cała Polska jest uznawana za obszar podwyższonego ryzyka.  W przypadku przejazdu przez Niemcy, obywatele polscy nie podlegają kwarantannie, ani nie muszą wykonywać testu na obecność koronawirusa. Za podróż tranzytową uznaje się m.in. przejazd drogą lądową, przesiadkę na lotnisku w celu kontynuowania dalszej podróży drogą lądową. Powinna ona odbywać się niezwłocznie po przyjeździe i należy unikać kontaktu z innymi osobami. Trzeba ograniczać postoje oraz nie można korzystać z noclegów. Hotele nie przyjmują turystów do co najmniej 14 lutego 2021 roku.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia pasażerowie zobowiązani są do podróżowania we własnej maseczce ochronnej lub przyłbicy, które zasłaniają usta i nos. Przy wsiadaniu do autokarów należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości w stosunku do innych osób.  Obowiązkiem każdego pasażera jest zapoznanie się z przepisami obowiązującymi w kraju docelowym oraz dotyczących możliwości przekraczania granicy.

Po powrocie z Niemiec do Polski obowiązuje 10 dniowa kwarantanna. W tym celu należy zadzwonić do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem infolinii +48 22 25 00 115.