Polityka prywatności i plików cookie
Polityka prywatności i plików cookie

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę lub na jaki pozwalają nam obowiązujące przepisy prawa.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych, przyjmujemy niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności.

I. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel serwisu TRANSPOMAT – Mirosław Nikolin, Lech Sozański, Joanna Nikolin, Jolanta Sozańska prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Grupa Probiz s.c. Mirosław Nikolin, Lech Sozański, Joanna Nikolin, Jolanta Sozańska z siedzibą w Twardogórze przy ul. Krótkiej 7/2, 56-416 Twardogóra, NIP 911-190-55-42, REGON 020265125.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: ochrona.danych@transpomat.pl.

II. Dlaczego i o jakie dane osobowe prosimy oraz na jakiej podstawie prawnej je przetwarzamy?

W niniejszym punkcie informujemy Cię jakie dane osobowe zbieramy, dlaczego są one dla nas niezbędne i na jakiej podstawie prawnej je przetwarzamy.

A. Założenie konta

Dzięki rejestracji w serwisie TRANSPOMAT odnosisz następujące korzyści: (1) nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełnianie całego formularza rezerwacji; (2) przy kolejnej rezerwacji tej samej podróży, zamiast szukać nowego połączenia, możesz wejść do historii zakupów i dokonać zakupu; (3) otrzymujesz powiadomienia o najlepszych ofertach i okazjach last minute (z tym, że w tym przypadku będziemy bazować na Twojej zgodzie). Jednym słowem rejestrując się, oszczędzasz czas i otrzymujesz bonusy. Zarejestrowany Użytkownik po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik w każdej chwili może także samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usuwać swoje dane osobowe.

W trakcie rejestracji prosimy o:

e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z rezerwacją;
login – niezbędny do logowania ;
hasło – niezbędne do logowania.

Potrzebujemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby prawidłowo zarządzać Twoim kontem i dostarczać ci towary i usługi, które chcesz kupić oraz pomagać ci we wszelkich zamówieniach, zmianach i zwrotach, o które możesz poprosić. Dane podane w trakcie rejestracji konta Użytkownika są przetwarzane wyłącznie przez serwis TRANSPOMAT i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób, nie są także przekazywane państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.

Dla uniknięcia wątpliwości, rezerwacja i zakup biletów lub noclegów oferowanych w naszym serwisie nie wymaga założenia konta Użytkownika. Każdy Użytkownik ma prawo założyć rezerwację i dokonać zakupu także bez konieczności zakładania konta.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W ramach innych operacji przetwarzania danych osobowych, występujących po zrealizowaniu zamówienia tj. zarządzanie kontem, usprawnianie naszego serwisu, ulepszanie i rozwijanie naszej oferty, wykorzystywanie Twoich zachowań online podczas korzystania z serwisu, aby lepiej zrozumieć Ciebie jako klienta i móc dostarczyć ci spersonalizowane oferty i usługi – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym są: zaspokajanie potrzeb Użytkowników i dostarczanie im produktów i usług dostosowanych do ich preferencji, testowanie i rozwijanie naszych ofert, usług i produktów, jak również ich promowanie i wprowadzanie na rynek, obsługa i utrzymanie kont Użytkowników, zarządzanie skargami, wnioskami oraz rozstrzyganie sporów.

B. Rezerwacja/zakup biletu/noclegu

W trakcie zakładania rezerwacji, a potem zakupu biletów lub noclegu prosimy o podanie nam danych niezbędnych, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy zakładaniu rezerwacji prosimy o podanie:

1. imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia biletu;

2. płeć – niezbędne do wystawienia biletu;

3. adres e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z rezerwacją i zakupem;

4. numer telefonu – niezbędny do komunikacji związanej z rezerwacją i zakupem oraz w pewnych wypadkach z podróżą;

5. państwo – niezbędne do dokonania rezerwacji.

W przypadku, kiedy przy dokonaniu zakupu, wybierzesz opcję dostarczenia zakupionego biletu na adres zamieszkania lub pobytu, poprosimy Cię dodatkowo o podanie:

1. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto, państwo) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

2. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy dokonaniu zakupu, Użytkownik wybierze wystawienie biletu na inne dane, niż własne dane osobowe, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko innego pasażera – niezbędne do wystawienia biletu;

2. płeć – niezbędne do wystawienia biletu;

3. państwo – niezbędne do dokonania rezerwacji

4. numer telefonu – niezbędny do komunikacji związanej z rezerwacją i zakupem oraz w pewnych przypadkach z podróżą.

W przypadku, kiedy przy dokonaniu zakupu, Użytkownik prosi o wystawienie faktury, prosimy dodatkowo o podanie:

1. nazwy firmy – niezbędne do wystawienia faktury;

2. adres siedziby (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto, państwo) – niezbędne do wystawienia faktury

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W ramach innych operacji przetwarzania danych osobowych, występujących po zrealizowaniu zamówienia tj. usprawnianie naszego serwisu, ulepszanie i rozwijanie naszej oferty, wykorzystywanie Twoich zachowań online podczas korzystania z serwisu, aby lepiej zrozumieć Ciebie jako klienta i móc dostarczyć ci spersonalizowane oferty i usługi – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli: zaspokajanie potrzeb Użytkowników i dostarczanie im produktów i usług dostosowanych do ich preferencji, testowanie i rozwijanie naszych ofert, usług i produktów, jak również ich promowanie i wprowadzanie na rynek, zarządzanie skargami, wnioskami oraz rozstrzyganie sporów.

W celu należytego wykonania usługi, dane podane w trakcie zakupu biletu lub noclegu są przekazywane następującym podmiotom, w podanym poniżej zakresie:

1. imię i nazwisko, płeć, numer telefonu, adres e-mail, państwo – udostępniane są danym, każdorazowym przewoźnikom w celu wykonania usługi przewozowej lub hotelom w celu rezerwacji noclegu;

2. imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu – przekazywane są kurierom lub operatorom pocztowym, z którymi współpracuje Administrator w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki z biletem, w zależności od wybranego rodzaju przesyłki;

3. w przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę każdorazowego operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Administratora.

C. Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe (marketingowe, reklamowe, promocyjne) od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

D. Kontakt mailowy, telefoniczny

W przypadku kontaktu mailowego z Administratorem prosimy Cię o podanie Twojego numeru telefonu oraz adresu e-mail, które są nam niezbędne do kontaktu z Tobą w sprawie, w której się do nas zwracasz.

W przypadku rozmowy telefonicznej przetwarzamy także Twój głos, który jest także daną osobową.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, natomiast kiedy dojdzie do zawarcia umowy – art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W ramach innych operacji przetwarzania danych osobowych, występujących po zrealizowaniu zamówienia tj. usprawnianie naszego serwisu, ulepszanie i rozwijanie naszej oferty, wykorzystywanie Twoich zachowań online podczas korzystania z serwisu, aby lepiej zrozumieć Ciebie jako klienta i móc dostarczyć ci spersonalizowane oferty i usługi – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli: zaspokajanie potrzeb Użytkowników i dostarczanie im produktów i usług dostosowanych do ich preferencji, testowanie i rozwijanie naszych ofert, usług i produktów, jak również ich promowanie i wprowadzanie na rynek, zarządzanie skargami, wnioskami oraz rozstrzyganie sporów.

E. Wysyłka oferty połączenia na adres e-mail

W przypadku gdy dodając połączenia do koszyka, korzystasz z opcji przesłania koszyka na adres e-mail, prosimy cię o podanie adresu e-mail, na który ma zostać wysłany koszyk. Zawartość koszyka jest wysyłana jednorazowo, a my nie przetwarzamy już podanego adresu e-mail w żaden inny sposób, ani nie przechowujemy go w żadnej z naszych baz, chyba że mamy inną podstawę jego przetwarzania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.

III. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył odpowiednie wewnętrzne polityki ochrony danych, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych, a także zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na stronę internetową

A. (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta strona automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą:, IP, adresów pobieranych plików strony czy adresu wyjścia i są wykorzystywane jedynie w celach diagnostycznych.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w II części niniejszej Polityki i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. (cookies)

Strona internetowa wykorzystuje technologię „cookies”, czyli małych plików tekstowych zawierających unikalny identyfikator, przechowywanych na Twoim urządzeniu, w celach technicznych obsługi sesji. Pliki cookie pomagają w zapewnieniu funkcjonalności naszego serwisu w celu poprawy jakości korzystania z nich przez Ciebie.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies nie możemy zagwarantować poprawnego działania serwisu. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chciałabyś/byś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w II części niniejszej Polityki i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Pixel Facebook

Pixel Facebook wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Pixel Facebook gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Pixel Facebook może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Facebook.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w II części niniejszej Polityki i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Pixel Facebook nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Pixel Facebook, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

E. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w II części niniejszej Polityki i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

F. Social Plugings

Na stronie internetowej serwisu używane są wtyczki społecznościowe (Social Plugins – Facebook, Twitter, Instagram). Wtyczki można rozpoznać po tym, że są oznaczone odpowiednim logo.

Wtyczki te mogą być wykorzystywane do wysyłania informacji, które mogą zawierać dane osobowe, do danego operatora i mogą być przez niego wykorzystywane. Aby aktywować żądaną wtyczkę społecznościową, należy ją najpierw aktywować klikając odpowiedni przycisk. Zostajemy następnie przekierowani do usług danego operatora. Nie gromadzimy natomiast za pomocą wtyczek jakichkolwiek danych osobowych. Administrator nie odpowiada za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez operatorów. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z nich we własnym zakresie i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Aby dowiedzieć się, jakie konkretne dane są gromadzone przez poszczególnych operatorów i w jaki sposób są wykorzystywane, należy zapoznać się z politykami prywatności danego operatora. Prosimy zwróć uwagę, że w przypadku jesteś zalogowany na Facebooku w tym samym czasie, Facebook może zidentyfikować Cię jako gościa na określonej stronie.

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Administratora

Administrator bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczane na stronie serwisu linki do innych stron internetowych i ich polityk ochrony prywatności. Administrator nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

VI. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

A. Zakup noclegu lub biletów

W przypadku kiedy dokonujesz rezerwacji noclegu lub dokonujesz zakupu biletu lotniczego lub kolejowego, Twoje dane osobowe będą przekazywane firmie TravelTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-864, przy ul. prof. M. Życzkowskiego 14, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000258229, NIP 675-13-45-369, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z którą to firmą współpracuje Administrator w zakresie rezerwacji noclegów oraz zakupów biletów lotniczych i kolejowych.

W przypadku gdy dokonujesz rezerwacji noclegu lub dokonujesz zakupu biletu lotniczego, autokarowego lub kolejowego twoje dane osobowe są udostępniane także każdorazowemu przewoźnikowi w celu wykonania usługi przewozowej lub hotelom w celu rezerwacji noclegu. W takim przypadku dane są zarejestrowane także w bazie danych tych podmiotów jako administratorów danych osobowych. Dodatkowe dane podane hotelom lub przewoźnikom nie są w żaden sposób przetwarzane lub przechowywane przez Administratora.

B. Polisa ubezpieczeniowa, karta stałego klienta

W przypadku gdy dokonujesz zakupu polisy ubezpieczeniowej, przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na polecenie partnera, którego ofertę udostępniamy. Podobnie gdy składasz wniosek o wydanie karty stałego klienta, przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na polecenie partnera, którego wniosek udostępniamy. W takim przypadku dane są zarejestrowane także w bazie danych tych podmiotów jako administratorów danych osobowych. Dane te nie są w żaden sposób przetwarzane lub przechowywane przez Administratora.

C. Kurierzy, operatorzy pocztowi, operatorzy płatności

Administrator może także, w niektórych przypadkach przekazywać Twoje dane kurierom lub operatorom pocztowym, z którymi współpracuje Administrator w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki z biletem, w zależności od wybranego rodzaju przesyłki. Również, w przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane osobowe podane przez Ciebie po przejściu na stronę każdorazowego operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Administratora.

D. Dostawcy usług

Twoje dane osobowe są także przekazywane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy tych usług są procesorami tj. przetwarzają powierzone im przez nas dane osobowe i podlegają w tym zakresie naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania danych. Są to dostawcy świadczący na naszą rzecz usługi informatyczne, usługi hostingu w chmurze obliczeniowej, marketingu on-line, usługi telekomunikacyjne. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce, oraz w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nasi dostawcy dają gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Podpisaliśmy także z naszymi dostawcami odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

E. Organy i instytucje państwowe

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje nam udostępnienie zebranych danych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym, udostępnimy takie dane. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Chcemy podkreślić, że nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż jest to konieczne, ale możemy ich potrzebować z uwagi na istnienie prawnych powodów, dla których powinniśmy lub musimy je przechowywać, jak również w celu ochrony Ciebie lub Administratora. W przypadku otrzymania żądania usunięcia konta, rezygnacji z subskrypcji newslettera, zakończeniu rozmowy telefonicznej, Twoje dane nie będą już dłużej przetwarzane przez Administratora. Administrator nie usunie jednak danych jakie są mu niezbędne dla celów rozpatrywania ewentualnych skarg i roszczeń związanych ze sprzedażą towarów lub korzystaniem z usług Administratora, jak również dla celów archiwalnych, statystycznych, analitycznych.

VIII. Realizacja praw w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

A. Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie zapisu na newsletter lub otrzymywania informacji marketingowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu otrzymania oświadczenia o cofnięciu. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

B. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych. Rezygnacja z otrzymywania newslettera lub żądanie usunięcia konta będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

C. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych dotyczących Ciebie danych osobowych. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;

d) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

D. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych;

b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem;

c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

E. Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

F. Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać poprzez złożenie nam wniosku o dokonanie sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

G. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez Ciebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień na dane teleadresowe wskazane w pkt. X niniejszej Polityki. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Zmiany polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

X. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych lub wykonania przysługujących Ci uprawnień określonych w pkt. X niniejszej Polityki, zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: ochrona.danych@transpomat.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pocztą tradycyjną pod adresem: Grupa Probiz s.c. ul. Krótka 7/2, 56-416 Twardogóra.

Polityka obowiązuje od 27-07-2018 Ver.1