Wycena ubezpieczenia
Polisy AC / OC Nieruchomości TurystyczneOferty CUK
Udostępnij

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW działa w formie prawnej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z nazwą własną "TUW", która jest alternatywą dla innej formy – Spółki Akcyjnej.„TUW” prowadzi działalność pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Cechą wyróżniającą Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych od innych ubezpieczycieli jest działanie na zasadzie wzajemności. Polega to na zrzeszaniu się osób, które zapewniają sobie i innym ochronę na wypadek wystąpienia zdarzenia objętego ryzykiem. Najważniejsze dla firmy jest dopasowanie usług. Zysk nie jest głównym celem instytucji, ponieważ ta nie opiera swojej strategii na akcjonariuszach. Towarzystwo może pochwalić się profesjonalnymi fachowcami.

W ofercie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych można więc znaleźć:

  • ubezpieczenie komunikacyjne,
  • ubezpieczenie nieruchomości,
  • specjalne ubezpieczenia dla rolników,
  • NNW,
  • oferty dla firm, np. Pakiet Bezpieczna Firma, Pakiet Bezpieczne Mienie, OC Zawodowe czy NNW,
  • Pakiet Bezpieczna Gmina,
  • Pakiet Bezpieczna Szkoła,
  • Ubezpieczenie dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych.
Oferowane rodzaje ubezpieczeń