Wycena ubezpieczenia
Polisy AC / OC Nieruchomości TurystyczneOferty CUK
Udostępnij

WARTA

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. to jedna z wiodących firm ubezpieczeniowych w Polsce z bogatym, wieloletnim doświadczeniem. Na polskim rynku działa już od 1920 roku. Najważniejszym celem jest zadowolenie klienta. Jego potrzeby stawiane są na pierwszym miejscu.  

Podstawą jest wzajemne zaufanie i otwarta komunikacja. Firma stale się rozwija. Działa w sposób odpowiedzialny, perspektywiczny i zorientowany na cel. Stale szuka innowacyjnych metod pozwalających na tworzenie nowych rozwiązań.

Szeroka oferta TUZ obejmuje następujące ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie komunikacyjne,
  • ubezpieczenie domu i mieszkania,
  • ubezpieczenie na życie,
  • polisy podróżne.


W Warcie można wykupić również ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Do tego Ubezpieczyciel proponuje także swoim klientom dodatkowe zabezpieczenia dla firm, w których konieczne jest zabezpieczenie mienia czy finansów. 

Co ciekawe, w grudniu 2012 roku, TUiR Warta S.A. połączyła się z HDI Asekuracja TU S.A.  Mimo wszystko, klienci mogą kupić polisy obu marek. 

Oferowane rodzaje ubezpieczeń