Polska - Sen o Warszawie

Wyc. objazdowe, Polska
City break la la-building green
Informacje podstawowe
  • Rezerwacja tel.: 717 24 24 24
  • Kod imprezy: FTR 96389/27
  • Biuro podróży: Almatur
  • Cena za 1 os. 699 PLN
  • Teraz taniej, oszczędzasz 1%
  • Cena regularna za 1 os.: 703 PLN
  • Rodzaj transportu: Autokar
  • Wyjazd z: Warszawa
  • Długość oferty: 3 dni
  • Śniadanie i obiadokolacje
Rezerwacja imprezy
Udostępnij
Opis oferty
Polska - Sen o Warszawie
Kraj
POLSKA
Opis
Warszawa - Wilanów
Program
Dzień 1 :
Wyjazd z poszczegó lnych miast według rozkładu jazdy. Przyjazd do Warszawy w godzinach południowych i spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie stolicy rozpoczniemy od Muzeum Historii Żydó w Polskich POLIN, któ re w nowoczesny sposó b pokazuje 1000 lat dziejó w polskich Żydó w, ich historię, obrzędy, cykle życia wynikające z judaizmu, czas Holokaustu i odradzania życia po wojnie. Obiekt usytuowany został w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej i zachwyca pełną symboliki architekturą. Zwiedzanie z audioprzewodnikiem. Następnie udamy się do Pałacu Kultury i Nauki – najwyższego budynku i symbolu Warszawy. PKiN został wzniesiony w latach 1952-1955 jako dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego. Mieszczą się w nim m.in. teatry, muzea, kino, basen, sala koncertowa. Wjedziemy windą na taras widokowy, skąd będziemy podziwiać panoramę miasta. Po zwiedzaniu przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Kolacja i nocleg.
Dzień 2 :
Po śniadaniu przejazd na plac Teatralny ze wspaniałym gmachem Teatru Wielkiego, gdzie mieści się największa scena operowa na świecie. Następnie udamy się na plac Marszałka Jó zefa Piłsudskiego. Odwiedzimy Gró b Nieznanego Żołnierza. Potem powędrujemy Krakowskim Przedmieściem, gdzie zobaczymy: pomnik Mikołaja Kopernika, stojący przed klasycystycznym pałacem Stanisława Staszica, kośció ł św. Krzyża, gdzie znajduje się serce Fryderyka Chopina, Uniwersytet Warszawski, pomnik Bolesława Prusa, Hotel Bristol, Pałac Prezydencki, pomnik Adama Mickiewicza. Udamy się też na plac Zamkowy, by zobaczyć najstarszy świecki pomnik w Warszawie – kolumnę kró la Zygmunta III Wazy. Następnie odwiedzimy Zamek Kró lewski. Będziemy zwiedzać z przewodnikiem odbudowaną ze zniszczeń wojennych dawną rezydencję książąt, kró ló w i prezydenta RP. Zobaczymy tu nie tylko piękne zamkowe wnętrza ale przede wszystkim wiele cennych dzieł sztuki, m.in.: obrazy Rembrandta, Marcello Bacciarellego czy weduty Bernardo Belotta zwanego Canalettem. Po zwiedzaniu czas wolny, a potem zwiedzanie Starego Miasta, któ re w 90% było zniszczone podczas II wojny światowej, a dzięki doskonałej odbudowie zostało wpisane w 1980 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zobaczymy tu: Archikatedrę św. Jana Chrzciciela, rynek i uliczki staromiejskie, mury obronne i barbakan, pomnik Małego Powstańca i Jana Kilińskiego. Następnie powędrujemy na Nowe Miasto i Plac Krasińskich. Po drodze zobaczymy m.in. kamienicę, w któ rej urodziła się Maria Skłodowska-Curie, Katedrę Polową Wojska Polskiego, barokowy Pałac Krasińskich, nowoczesny gmach Sądu Najwyższego oraz pomnik Powstania Warszawskiego, wzniesiony w jego 45-tą rocznicę. Na zakończenie dnia odwiedzimy najstarszą warszawską nekropolię – zabytkowy Cmentarz Stare Powązki. Powró t do hotelu. Kolacja i nocleg.
Dzień 3 :
Po śniadaniu udamy się do Muzeum Powstania Warszawskiego, któ re obecnie jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc Warszawy. Muzeum zostało otwarte w 60 rocznicę wybuchu walk o miasto i jest wyrazem hołdu warszawiakó w dla tych, któ rzy walczyli i oddali życie za wolną Polskę i jej stolicę. Zwiedzanie z audioprzewodnikiem. Stamtąd przejedziemy na Starą Pragę i poznamy klimat wielokulturowej Pragi. Zobaczymy głó wną w Polsce Cerkiew Metropolitalną, Katedrę Warszawsko-Praską, żydowską mykwę, pomnik Kapeli Praskiej, zabytkowe kamienice i kultowy bazar Ró życkiego, na któ rym niegdyś można było kupić wszystko, nawet czołg. Czas wolny. Następnie odwiedzimy Stadion Narodowy, któ rego ciekawa fasada nawiązuje do polskich barw narodowych, przypominając falującą biało-czerwoną flagę. Z punktu widokowego będziemy oglądali trybuny i boisko. Przejedziemy przez zielone i nowoczesne Powiśle, aby poznać nową twarz Warszawy z ciekawymi realizacjami architektonicznymi. Tu zobaczymy (z zewnątrz) Centrum Nauki Kopernik i budynek Biblioteki UW. Na zakończenie dnia udamy się do Łazienek Kró lewskich – letniej rezydencji Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rezydencja zachwyca architekturą i zielenią. Zobaczymy wspaniałe budowle, piękne pomniki i rzeźby: Pałac na Wyspie, Starą Oranżerię, Biały Domek i Amfiteatr, pomnik Fryderyka Chopina, przy któ rym odbywają się fortepianowe koncerty oraz Belweder i pomnik Marszałka Jó zefa Piłsudskiego. W drodze powrotnej do hotelu przejedziemy Alejami Ujazdowskimi, obok Kancelarii Premiera Rządu RP, siedzib urzędó w państwowych i ambasad, przez plac Trzech Krzyży i rondo gen. Charles’ a de Gaulle’ a ze słynną sztuczną palmą. Kolacja i nocleg.
Dzień 4 :
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejedziemy do Wilanowa, gdzie będziemy podziwiać pałac kró la Jana III Sobieskiego – wspaniałą barokową rezydencję, bogato zaopatrzoną w cenne dzieła sztuki. Wilanó w to jeden z najcenniejszych zabytkó w polskiej kultury narodowej i jeden z najpiękniejszych zabytkó w europejskiego baroku. Następnie udamy się do przypałacowych ogrodó w. Na zakończenie wizyty w Wilanowie – czas wolny. Wyjazd z Warszawy około godz.13.30
Program fakultatywny
- Warszawa nocą – objazd miasta połączony z wieczornym spacerem po Starym Mieście i pokazem Fontann ok. 35 zł (grupa min. 15 osó b).
Świadczenia
Brak informacji
Zakwaterowanie
3 noclegi w hotelu o standardzie**/*** w Warszawie. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie
3 śniadania, 3 kolacje.
Transport
Autokar turystyczny lub mikrobus.
Ubezpieczenie
Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.
Uwagi praktyczne
Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodnikó w) są dzielone na wszystkich uczestnikó w. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdu z Warszawy. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Katowice - Warszawa (ok. 300 km) - ok. 5 godz.
Informacja o cenie:
Cena nie obejmuje
- kosztó w realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektó w, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 270 zł.
- programu fakultatywnego.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł.
Udostępnij