Polska - Krzyżackim szlakiem

Wyc. objazdowe, Polska
Wycieczki objazdowe fas fa-route purple
Informacje podstawowe
  • Rezerwacja tel.: 717 24 24 24
  • Kod imprezy: FTR 94291/27
  • Biuro podróży: Almatur
  • Cena za 1 os. 979 PLN
  • Rodzaj transportu: Autokar
  • Wyjazd z: Łódź
  • Długość oferty: 3 dni
  • Śniadanie
Rezerwacja imprezy
Udostępnij
Opis oferty
Polska - Krzyżackim szlakiem
Kraj
POLSKA
Opis
- Zamek w Malborku - Gdańsk - Zamki krzyżackie: Gniew i Kwidzyn - Ostróda - Pola Grunwaldu
Program
Dzień 1 :
Wyjazd z poszczegó lnych miast według rozkładu jazdy. Przyjazd do Malborka na pasjonujące zwiedzanie Zamku Krzyżackiego – największej twierdzy obronnej w średniowiecznej Europie i największej na świecie budowli ceglanej. Zamek został dwukrotnie pieczołowicie odrestaurowany, najpierw na przełomie XIX i XX wieku, a potem po poważnych zniszczeniach dokonanych w czasie II Wojny Światowej. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Dzień 2 :
Po śniadaniu przejazd do dzielnicy Gdańska Oliwy, gdzie zwiedzimy archikatedrę ze słynnymi organami oraz wysłuchamy kró tkiego koncertu. Przejazd na zwiedzanie Gdańska – największego miasta polskiego wybrzeża. Odwiedzimy m.in. Westerplatte, Twierdzę Wisłoujście – niezwykły zabytek sztuki fortyfikacyjnej. Następnie udamy się na Głó wne Miasto (staró wka), któ re zachwyci nas mnogością pięknych kamienic, klimatem kamiennych uliczek i przepięknym bulwarem nad Motławą. Zobaczymy m.in. słynny Żuraw, Ratusz Głó wnomiejski, wnętrza Bazyliki Mariackiej, Fontannę Neptuna i Dwó r Artusa na Długim Targu. Czas wolny na Głó wnym Mieście. Powró t do hotelu, nocleg.
Dzień 3 :
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd na zwiedzanie krzyżackich zamkó w: Gniew – budowę zamku rozpoczęto w 1290 roku i po zakończeniu trwającej 40 lat budowie był on trzecią najpotężniejszą warownią zakonną na lewym brzegu Wisły. Obecnie jest to najlepiej zachowany krzyżacki zamek na Pomorzu. Usytuowana na skarpie potężna ceglana budowla widoczna jest z głó wnej drogi Gdańsk – Toruń. Obiekt ma kształt zbliżony do kwadratu z czterema wieżyczkami w narożach i wewnętrznym dziedzińcem. Wszystkie skrzydła zamku tę samą wysokość, jednak kondygnacji jest ró żna ponieważ niektó re z pomieszczeń są znacznie wyższe od innych. Zamek Kwidzyn – oddalony o ok. 20 km od Gniewu to okazała budowla, i chociaż rozmiarami nie może ró wnać się z Malborkiem, to na jego terenie znajduje się obiekt, któ rego gabaryty stawiają go na pierwszym miejscu w całej Europie. Obiektem tym jest tzw. gdanisko czyli… wieża sanitarno- -ustępowa występująca często w krzyżackich obiektach. Mimo iż czasy świetności budowla ma już za sobą, jest nadal w bardzo dobrej kondycji i robi duże wrażenie. Przejazd do Ostró dy, zakwaterowanie w hotelu. Dla chętnych wieczorny spacer po bulwarze nad jeziorem oraz pod zamek krzyżacki, któ ry jest kolejnym przykładem architektury militarnej zakonu krzyżackiego. Nocleg.
Dzień 4 :
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd na Pola Grunwaldzkie, gdzie w 1410 roku rozegrała się jedna z najważniejszych średniowiecznych bitew. Kró tki postó j, po któ rym wyruszymy w drogę powrotną. Przyjazd do wybranego miasta. Zakończenie imprezy.
Świadczenia
Brak informacji
Zakwaterowanie
3 noclegi w hotelu o standardzie**/***: 2 w okolicy Gdańska, 1 w okolicy Ostró dy. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie
3 śniadania, 3 obiadokolacje dodatkowo płatne.
Transport
Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i barkiem.
Ubezpieczenie
Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.
Uwagi praktyczne
Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodnikó w) są dzielone na wszystkich uczestnikó w. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Katowice – Malbork (ok. 500 km) - ok. 9 godz.
Informacja o cenie:
Cena nie obejmuje
- kosztó w realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektó w, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 200 zł.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł.
Udostępnij