Aktualne informacje na temat połączeń autokarowych firmy SINDBAD

Komunikat specjalny linii Sindbad z dnia 2020-03-14

 

Sindbad
  

Szanowni Państwo,

w związku z trudną sytuacją, spowodowaną wystąpieniem wirusa Covid-19 (Koronawirus) w Polsce przekazujemy Państwu aktualne i najważniejsze informacje dotyczące realizacji połączeń przez firmę Sindbad.

Z dniem 14 marca 2020 roku zawieszone zostają połączenia międzynarodowe do/z krajów takich jak Szwecja, Dania, Norwegia, Czechy i Hiszpania, gdzie został bezwzględnie zamknięty ruch graniczny. Wcześniej, bo 9 marca wstrzymane zostały już połączenia do/z Włoch. Klienci, którzy mieli zakupione bilety na połączenia z w/w państw mogą bezpłatnie zmienić termin swojej podróży lub zawiesić bilet do późniejszego wykorzystania.

Obecnie ruch zostaje utrzymany na kierunkach: Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Szwajcaria, Belgia, Holandia i Luksemburg. Te linie realizujemy zgodnie z obowiązującymi rozkładami jazdy, zarówno z jak i do Polski.

Od niedzieli 15 marca zamknięte zostają na 10 dni granice naszego kraju dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami mogą wracać do Polski. Po przekroczeniu granicy każdy z nich zostanie zarejestrowany, a także przebadany. Zostanie również skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim oraz kierowcy transportu kołowego, np. autobusów - nie będą musiały one odbywać kwarantanny.

Od 15 marca obywatele będą mogli wrócić do Polski transportem kołowym, czyli np. autokarami, natomiast wszystkie międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe zostaną zawieszone.

Nasze obecne działania koncentrują się na stosowaniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19, dlatego nasze autokary zostały wyposażone w termometry do zbliżeniowego mierzenia temperatury każdego pasażera przed wejściem na pokład. W przypadku wątpliwości pilota co do stanu zdrowia pasażera, wzywane są służby sanitarne. Dodatkowo we wszystkich pojazdach znajdują się płyny dezynfekujące dostępne na prośbę dla każdego z podróżnych oraz płyny służące do bieżącej dezynfekcji każdego pojazdu przed i po każdym przejeździe.


Poniżej przedstawiamy w skrócie najważniejsze informacje dotyczące obecnego podróżowania:


Zakaz wjazdu do Polski dotyczy cudzoziemców.

Część z nich nadal będzie mogła jednak przyjeżdżać do
naszego kraju.

Wśród nich są:

 • małżonkowie obywateli polskich,
 • dzieci obywateli polskich,
 • osoby posiadające Kartę Polaka,
 • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na
 • pracę.

Kogo nie obowiązuje zakaz wjazdu na teren Polski?

 • Obywateli RP,
 • Cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
 • Osób, które posiadają Kartę Polaka,
 • Dyplomatów,
 • Osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wojewoda na terenie województwa, do którego chce przenieść się cudzoziemiec niewskazany w poprzednich tiretach, może udzielić zgodę na wjazd na terytorium RP,
 • Cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Kogo z przyjeżdżających do kraju nie obowiązuje kwarantanna?

 • osób z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę regularnie,
 • cudzoziemców, którzy mieszkają w kraju sąsiednim, ale pracują w Polsce i przekraczają granicę regularnie,
 • zawodowych kierowców transportu towarowego i osobowego wykonujących swoje obowiązki.

Czy można wyjechać z Polski?

 • Tak. Polskę będzie można opuścić transportem kołowym na przejściach granicznych.
 • Ograniczenia dotyczą wjeżdżania do kraju.

Pracuję zagranicą i codziennie dojeżdżam do mojej pracy. Co w moim przypadku?

 • Z zamknięcia granic wykluczyliśmy między innymi osoby, które pracują zagranicą i codziennie dojeżdżają do pracy. Dotyczy to zarówno Polaków pracujących zagranicą, jak i obcokrajowców pracujących w Polsce i dojeżdżających codziennie. Obcokrajowcy mogą przyjeżdżać do pracy za okazaniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie i nie są w takiej sytuacji objęci kwarantanną.

Informujemy również, że w związku z ogromną ilością połączeń telefonicznych kierowanych na infolinię naszej firmy czas oczekiwania znacznie się wydłuża. Zwiększyliśmy maksymalnie ilość stanowisk i robimy wszystko co w naszej mocy by Państwu pomóc w każdej sytuacji. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Przypominamy, że Państwo mają również możliwość samodzielnego dokonywania zmian w systemie Voyager na wcześniej zakupionych w Państwa biurach biletach.

Z uwagi na wiele pytań informujemy jednocześnie, że w związku z obecną sytuacją, w naszych autokarach nie ma możliwości przewozu żadnych zwierząt.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie rządowej:

 • https://www.gov.pl/koronawirus

Zachęcamy do zapoznania się i przekazywania informacji wszystkim zainteresowanym osobom.

Prosimy na bieżąco obserwować podawane przez nas komunikaty. Nie wykluczamy kolejnych
zmian w najbliższych dniach, gdyż sytuacja jest bardzo dynamiczna uzależniona od decyzji władz.


Bilety autokarowe SINDBAD

Źródło: komunikaty prasowe Sindbad